Pardubice

Městský znak

Mockup-stit2

Cílem tohoto projektu bylo zjednodušit znak města, aby lépe zapadl do dnešní doby.

BeforeAfter

Hanh Duc Luong – 2017 ©