Vlk

Logo, symbol

U tvorby tohoto projektu jsem se převážně inspiroval logy sportovních týmu. Cílem bylo ztvárnit zvíře do libovolné vektorové podoby.

Hanh Duc Luong – 2017 ©